Przelicznik jednostek wagi

Na tej stronie przeliczysz masy podawane w różnych jednostkach na inne, np. jednostki używane w USA na takie, z których korzystamy w Polsce. Możesz także przeliczać jednostki w skali atomowej, przeliczać masy jubilerskie, oraz niektóre miary używane w dawnych czasach.

Wpisz odpowiednią liczbę przy interesującej Cię jednostce, pozostałe wartości zostaną automatycznie przeliczone.

Metryczne
tona (t)
kilogram (kg)
dekagram (dkg)
gram (g)
miligram (mg)
mikrogram (µg)
Jubilerskie
karat (ct)
uncja troj. (ozt)
Anglosaskie
tona UK (długa)
tona US (krótka)
cetnar UK (cwt)
cetnar US (cwt)
kamień (stone)
funt (lb)
uncja (oz)
gran (grain)
Staropolskie
cetnar
kamien
funt
grzywna
łut
Naukowe
j.masy atom. (u)
Pozostałe
kwintal

Rozpiętość skali jednostek, używana na naszej stronie jest ogromna, od używanych w chemii i fizyce do opisywania atomów, do jednostek astronomicznych opisujących odległości we wszechświecie, stąd wartości mogą być prezentowane w postaci wykładniczej.

W takiej liczbie najważniejsza jest część będąca za literą "e", która oznacza potęgę cyfry 10, przez którą należy pomnożyć część będącą przed literą "e". Jeśli potęga ma znak ujemny, liczba będzie mała (np. 1.5e-3 to 1.5*10-3, czyli 0.0015), jeśli dodatnia, będzie duża (np. 2.6e+4 to 2.6*104, a więc 26000).